Zoznam citátov

Citát č.1:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.22
Citát č.2:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.23
Citát č.3:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.28
Citát č.4:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.28
Citát č.5:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.79
Citát č.6:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.79
Citát č.7:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.74
Citát č.8:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.220
Citát č.9:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.220
Citát č.10:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.220
Citát č.11:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.32
Citát č.12:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.32
Citát č.13:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.62
Citát č.14:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.210
Citát č.15:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.207
Citát č.16:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.164
Citát č.17:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.76
Citát č.18:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.84
Citát č.19:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.99
Citát č.20:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.164
Citát č.21:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.127
Citát č.22:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.215
Citát č.23:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.234
Citát č.24:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.19
Citát č.25:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.19
Citát č.26:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.20
Citát č.27:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.20
Citát č.28:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.86
Citát č.29:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.89
Citát č.30:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.89
Citát č.31:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.136
Citát č.32:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.140
Citát č.33:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.158
Citát č.34:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.151
Citát č.35:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.167
Citát č36:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.34
Citát č37:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.164
Citát č.38:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.58
Citát č.39:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.58
Citát č.40:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.198
Citát č.41:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.224
Citát č.42:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.229
Citát č.43:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.110
Citát č.44:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.194
Citát č.45:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.132
Citát č.46:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.200
Citát č.47:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.14
Citát č.48:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.180
Citát č.49:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.26
Citát č.50:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.25
Citát č.51:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.232
Citát č.52:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.230
Citát č.53:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.79
Citát č.54:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.79
Citát č.55:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.70
Citát č.56:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.112
Citát č.57:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.179
Citát č.58:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.192
Citát č.59:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.128
Citát č.60:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.147
Citát č.61:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.128
Citát č.62:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.175
Citát č.63:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.178
Citát č.64:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.193
Citát č.65:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.190
Citát č.66:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.196
Citát č.67:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.196
Citát č.68:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.197
Citát č.69:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.200
Citát č.70:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.204
Citát č.71:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.211
Citát č.72:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.218
Citát č.73:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.218
Citát č.74:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.219
Citát č.75:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.220
Citát č.76:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.221
Citát č.77:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.220
Citát č.78:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.222
Citát č.79:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.73
Citát č.80:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.70
Citát č.81:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.72
Citát č.82:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.73
Citát č.83:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.93
Citát č.84:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.98
Citát č.85:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.207
Citát č.86:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.104
Citát č.87:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.60
Citát č.88:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.62
Citát č.89:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.73
Citát č.90:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.75
Citát č.91:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.76
Citát č.92:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.99
Citát č.93:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.84
Citát č.94:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.131
Citát č.95:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.207
Citát č.96:Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966 str.116