Obsah diela

Dej sa odohráva v Paríži v roku 1819. V penzióne, vo Vauquerovskom dome sa stretávajú ľudia zo zaujímavými osudmi. Penzión samotný je stará, zanedbaná budova v jednej z najchudobnejších častí Paríža, ktorá v okoloidúcich vzbudzuje hnus a odpor, pôsobí chmúrne a akoby kričal biedou. Ľudia tu žijú zoradení podľa sociálnych tried a množstva peňazí: čím väčší bedár, tým vyššie poschodie.
Otec Goriot, bývalý cestovinár, prišiel ako zámožný obchodník. 0býval pekne zariadenú izbu a všetci si ho vážili. Ako čas plynul, vystupoval na čoraz vyššie poschodie, až nakoniec ostal bývať v tej najbiednejšej izbietke ako najchudobnejší obyvateľ penziónu, všetkými opovrhovaný otec Goriot. Na mizinu ho priviedli jeho dve dcéry, ktoré miloval bezmedznou vášňou, hraničiacou s posadnutosťou. Vydal ich za šľachtica a za bankára. Obe manželstvá však končia neverou, pretože v nich nešlo o úprimné city, ale boli uzavreté zo ziskuchtivosti.
Ďalším obyvateľom penziónu je mladý študent práva, Eugene de Rastignac, ktorý do Paríža prichádza z vidieka a do vysokej spoločnosti ho uvádza bohatá a krásna pani de Beauseant, jeho sesternica. Eugena lákajú aristokratické pomery a snaží sa za každú cenu preniknúť do jej kruhov. Po mnohých neúspechoch zapríčinených neuvedomelosťou zisťuje, že bohatstvo, moc a intrigy sú najdôležitejšie prvky v skorumpovanej parížskej spoločnosti. Zaľúbi sa do krásnej Delphine de Nucigen, dcéry otca Goriota a ona mu jeho city opätuje, čím si vyslúži aj sympatie a priateľstvo otca Goriota. Nachádzajúc výhody elegantného života. Eugene začne zanedbávať štúdiá.
Veľký vplyv na mladého študenta sa snaží mať aj bývalý zločinec a trestanec na úteku Vautrin. Ukáže mu parížsku spoločnosť v pravom svetle, bez obalu takú, aká je: skorumpovanú, skazenú a povrchnú. Chce primeť Eugena na inú cestu k bohatstvu, chladnokrvne sa nezastaviac ani pred zločinom. Preto dáva zabiť nevlastného brata slečny Victorine, ktorú vybral Eugenovi za nevestu pre jej veľké dedičstvo.
Eugen sa po dlhých rozhodovaniach rozhodol pre pani de Nucigen. Vautrin je odhalený a zatknutý políciou. Otec Goriot ťažko znášajúc roztržky svojich dvoch dcér chorľavie. Umiera sám, dcérami opustený v chudobnej izbietke v penzióne pani Vauquerovej. Na pohreb, poslednú rozlúčku s otcom Goriotom, prichádza len Rastignac a Christophe, sluha z penziónu.