Honore de Balzac

Narodil sa vo vidieckej rodine, bol synom váženého zbohatlíka s literárnymi sklonmi. Na želanie rodičov vyštudoval v Paríži právo a bol zamestnaný v notárskej kancelárií. Tu mal možnosť stretať sa s praktikami meštiackej spoločnosti v majetkových otázkach. V tom čase napísal množstvo vtedy populárnych tzv. čiernych románov, ktoré neskôr nezaradil do svojich vybraných spisov. Jeho vidiecky pôvod poháňal túžbu dostať sa do aristokratických kruhov. Aby sa uživil písal brakovú literatúru (spomínané čierne romány) a venoval sa vydavateľskej činnosti. Pri tlačiarenskom podnikaní (chcel vydávať diela klasikov, najmä Moliéra a La Fontaina) prišiel na mizinu. Veritelia a dlhy ho prenasledovali až do konca života. Neustále prenasledovaný úžerníkmi sťahoval sa z miesta na miesto. Roku 1850 sa oženil s poľskou šľachtičnou Evelinou Hanskou. Toto manželstvo však trvalo veľmi krátko pretože úmornou prácou uštvaný spisovateľ čoskoro po sobáši opustený v Paríži umiera.
   

Honore de Balzac sa považuje za zakladateľa kritickorealistického románu, aj v súčasnosti patrí k najvydávanejším a najčítanejším autorom.