Bibliografia

Balzac, H.: Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966
Caltíková, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry. Nitra, Enigma 1996
Juríček, J.: Malá encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava, Obzor 1978
Kolektív autorov: Dejiny svetovej literatúry. Bratislava, Osveta 1963
Kolektív autorov: Literárna rukoväť. Bratislava, SNP 1979
Kolektív autorov: Literárny sprievodca nielen pre maturantov. Bratislava, Litera 1998
Kolektív autorov: Malý lexikón spisovateľov sveta. Žilina, Knižné centrum 2002
Válek, I.: Malý lexikón literárnych diel. Žilina, Knižné centrum 2002